dienstbaar aan het reformatorisch onderwijs

Over dahro advies

Onderwijs

Dahro adviseert het primair onderwijs betreffende verantwoord en effectief gebruik van digitale middelen in de onderwijsleersituatie. Zowel betreffende klassikale instructie als in specifieke ondersteuningssituaties. Ons advies is gebaseerd op levensovertuiging, wetenschappelijke inzichten en ervaring.

Digitale media

Dahro adviseert directies, besturen, personeel en ouders van PO en VO scholen en kerkelijke gemeenten in hoe zich te verhouden tot en om te gaan met digitale media. Daarbij worden voor iedereen verstaanbare en hanteerbare basisprincipes gehanteerd die gegrond zijn op Gods Woord, de belijdenisgeschriften, wetenschappelijke inzichten en ervaring.

Samenwerkingspartners

Vragen over het gebruik van digitale middelen in kerk, gezin en school? Schroom niet om een e-mail te sturen.

Contact

Werkadres:
Weversstraat 2 2951 BZ AlblasserdamE-mailadres:
dirk@dahro.nl

© 2024 dahro advies

CRKBO_Docent_cirkel

KvK: 83 33 61 68